tuổi kỷ dậu

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Dậu 1969

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt –

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Dậu 1969

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch: