sao hạn năm 2018 tuổi Quý Sửu ra sao

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng

Đóng kín các cửa sổ trong nhà, bày hương án (bàn thờ) hướng về phía chính Bắc. Trên bàn đặt giấy màu vàng ghi tên