This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Dậu 1969

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Mậu Thân 1968

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Đinh Mùi 1967

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt – Ngày

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Bính Ngọ 1966

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Ất Tỵ 1965

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Giáp Thìn 1964

Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Qúy Mão 1963

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu xung khắc với thiên can Qúy của gia chủ. => Không tốt – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1963

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Nhâm Dần 1962

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Sửu 1961

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tý 1960

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt – Ngày

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng

Đóng kín các cửa sổ trong nhà, đặt hương án (bàn thờ) ở hướng chính Đông. Trên bàn đặt giấy màu vàng hoặc xanh lá

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mạng

Cát tinh hạ giới thích ánh sáng. Cát tinh đảm bảo bình an phúc thọ gia tăng, ngũ hành đối ứng. Ngày Cửu Tinh hạ

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng

Đóng kín các cửa sổ trong nhà, bày hương án (bàn thờ) hướng về phía chính Tây, đốt 5 cây nến xếp theo hình. Trên

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Thân 1980 nam mạng

Gặp hạn Thiên Tinh trong năm có khẩu thiệt buồn phiền về lời ăn tiếng nói và kiện cáo, đề phòng ngộ độc, có thai

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng

Dù Cửu Tinh chiếu mệnh là hung hay cát đều phải hóa giải. Nguyên tắc: thuận ta thì cát, hung ta thì tránh. Vừa giúp

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Gặp hạn Tán Tận trong năm thường đau ốm, hao tài tốn của và nhiều buồn phiền, đi đường đem nhiều tiền hoặc đồ nữ

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng

Đóng kín các cửa sổ trong nhà, bày hương án (bàn thờ) hướng về phía chính Nam, đốt 15 cây nến xếp theo hình. Trên

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Bính Thìn 1976 nam mạng

Khi ngồi tọa có thể ăn hoặc đọc sách nhưng nghiêm cấm hút thuốc, xem ti vi hay dùng điện thọai. – Năm cần xem

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Ất Mão 1975 nam mạng

Thường ngày: Trong nhà nên treo nhiều vật cát tường cầu thuận lợi hanh thông. – Năm cần xem sao hạn: 2018 – Giới tính:

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng

Gặp hạn Huỳnh Tuyển trong năm lâm bệnh nặng, đau đi đau lại hoài, có chứng đau đầu, xây xẩm, không nên mưu lợi bằng

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng

Đóng kín các cửa sổ trong nhà, bày hương án (bàn thờ) hướng về phía chính Bắc. Trên bàn đặt giấy màu vàng ghi tên

Xem sao hạn Mậu Tuất 2018 tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng

Gặp hạn Ngũ Mộ trong năm bản mệnh không yên, hao tài, tốn của, chớ mua đồ lậu, đồ không có hóa đơn chứng từ

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Hợi 1971

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tuất 1970

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2028, 2029, 2030, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:


Mậu Tuất – Tử Vi Cung Hoàng Đạo 2018 – Xem Tuổi Làm Nhà – Xông Đất 2018