Xông Đất 2018

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Hợi 1971

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc khắc Thổ => Không tốt –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tuất 1970

Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của gia chủ. => Không tốt – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1970

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Dậu 1969

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Mậu Thân 1968

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Đinh Mùi 1967

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt – Ngày

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Bính Ngọ 1966

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Ất Tỵ 1965

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Giáp Thìn 1964

Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Qúy Mão 1963

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu xung khắc với thiên can Qúy của gia chủ. => Không tốt – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1963

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Nhâm Dần 1962

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Sửu 1961

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tý 1960

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt – Ngày