Tử Vi Trọn Đời

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Tỵ

Thời gian nầy tuổi bạn có phát triển đôi chút về sự nghiệp, tiền bạc ra vô bất thường, việc làm ăn không được vững

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Tý

Thời gian nầy gặp nhiều may mắn về tình cảm; tài lộc lẫn công danh có phần yếu kém, nên cẩn thận việc giao dịch,

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Sửu

Thời gian nầy có nhiều dịp tốt trong việc làm ăn hay có hoạnh tài vào những năm nầy. Số có phát triển về tiền

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Dần

Thời gian nầy có thể sẽ có nhiều xui xẻo cho phần bổn mạng của bạn, tình cảm có sứt mẻ đôi chút, nên bình

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Mão

Thời gian nầy cuộc đời có lên xuống bất thường, cuộc sống có phần yếu kém về tài lộc cũng như về cuộc đời, nên

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Thìn

Thời gian nầy bạn có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm, và cuộc sống có nhiều vui tươi, những năm nầy việc làm

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Ngọ

Năm 36 tuổi, có gặp nhiều sự may mắn, làm ăn có nhiều phát đạt, những tháng cuối năm thì vượng phát về tài lộc.

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Mùi

Năm 36 tuổi, năm này làm ăn bình thường, có tốt đẹp về tình cảm, tài lộc trung bình. Năm 37 tuổi, nhiều hay đẹp,

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Thân

Năm 36 tuổi. Năm nầy hãy cẩn thận về tiền bạc, việc làm ăn có thất bại, không nên đi xa vào tháng 8 và

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Tuất

Năm 35 tuổi, bạn sẽ gặp một sự xúc động mạnh về vấn đề tình cảm. Coi chừng có thể bị đổ vỡ hạnh phúc

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Dậu

Khoảng thời gian nầy bổn mạng có phần suy yếu, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc hay làm ăn lớn có

Khám phá tử vi trọn đời nam – nữ mạng của người tuổi Hợi

Đây là những năm đẹp nhất của đời bạn về mọi mặt, bao thương đau, giông tố đã trôi qua, giờ đây bạn có thể