Linh Vật Thiềm Thừ

Thiềm Thừ Cam Đế Gỗ Lớn mang điều may mắn FH155G

7,644,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ cam đế xoay – hài hòa sanh tài bột đá màu ((tại Việt Nam)). +

Cóc ngọc Hoàng Long mang tài lộc phú quý FTT-HL-F1-9393

9,393,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể mang tài lộc FTT-HL-F3-15425

15,425,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể mang phú quý FTT-HL-F3-17650

17,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Cóc ngọc Hoàng Long mang thịnh vượng, tài lộc FTT-HL-F2-7175

7,175,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài