Làm Nhà 2018

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Hợi 1971

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tuất 1970

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2028, 2029, 2030, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Kỷ Dậu 1969

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Mậu Thân 1968

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Đinh Mùi 1967

Gia chủ tuổi Đinh Mùi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Mùi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Bính Ngọ 1966

Năm 2018 bạn bị hạn tam tai lần thứ 3. “Vào năm Tuất thì gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Ất Tỵ 1965

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2022, 2023, 2025, các năm này đều không phạm Kim Lâu,

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Giáp Thìn 1964

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2021, 2030, 2031, các năm này đều không phạm Kim Lâu,

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Nhâm Dần 1962

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2028, 2029, 2030, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Quý Mão 1963

Gia chủ tuổi Quý Mão năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Mão mà gặp năm Tuất thì không bị hạn

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Tân Sửu 1961

Gia chủ tuổi Tân Sửu năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Sửu mà gặp năm Tuất thì không bị hạn

Xem tuổi làm nhà năm Mậu Tuất 2018 tuổi Canh Tý 1960

Gia chủ tuổi Canh Tý năm dự kiến: 2017 – Đinh Dậu. Theo quan niệm tuổi Tý mà gặp năm Dậu thì không bị hạn